Make your own free website on Tripod.com
Blog Tools
Edit your Blog
Build a Blog
View Profile
19 Mar, 07 > 25 Mar, 07
12 Mar, 07 > 18 Mar, 07
5 Feb, 07 > 11 Feb, 07
You are not logged in. Log in
Entries by Topic
All topics  «
Hadisi - praksa Allahovog Poslanika s.a.w.s.

Thursday, 22 March 2007

NAJMRZA STVAR ALLAHU
Ibn 'Abbas r.a. je rekao:

Zaista, najmrza stvar Allahu je novotarija.

el-Bejheki u “Es-Sunnen el-Kubra” (4/316)


Posted by knjige-islam at 2:15 PM MEST | Post Comment | Permalink

Monday, 12 March 2007

Covjek Me porice, a to mu nije dozvoljeno...
Now Playing: Hadis broj 002

 

 

 

 Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov

 

Poslanik s.a.v.s. rekao: "Uzvišeni Allah kaze: ”Covjek Me porice, a to mu nije dozvoljeno, covjek Me vrijeda, a to mu nije dozvoljeno! Porice Me kada govori: Allah me nece ponovno stvoriti kao što me je prvi puta stvorio! A prvo stvaranje nije ni malo lakše od ponovnog prozivljenja! Vrijeda Me kada govori: Allah ima sina! A ja sam Jedan, utocište svakome! Nisam rodio niti sam roden, i niko Mi nije ravan!”

(biljeze Buhari i Nesai)

 


Posted by knjige-islam at 7:47 PM MEST | Post Comment | Permalink
Updated: Monday, 12 March 2007 8:08 PM MEST

Thursday, 8 February 2007

Hadis broj 001
Now Playing: Hadis broj 001
Od Ebu Hurejre, radijallahu anh, prenosi se da je rekao> Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana je izasao medju svijet, pa mu je prisao jedan covjek i upitao ga: Allahov Poslanice, sta je iman ?

Odgovorio mu je: Da vjerujes u Allaha, u Njegove meleke, knjigu, susret s Njim, Njegove poslanike i da vjerujes u prozivljenje na Sudnjem danu!

Upitao je: Allahov Poslanice, sta je islam ?

Islam je - odgovorio je - da obozavas Allaha, ne pridruzujes Mu nista, klanjas propisane namaze, dijelis propisani zekat i postis ramazan!

Allahov Poslanice -
upita ponovo - a sta je ihsan ? ²

Da obozavas Allaha kao da ga vidis - rece mu on - jer. iako ti Njega ne vidis, On tebe vidi!

Allahov Poslanice
- upita - kada ce Sudnji dan ?!

Pitani ne zna nista vise od onoga koji pita -
odgovori mu. Medjutim, obavijestit cu te o njegovim predznacima! Predznaci su: Kada robinja sebi rodi gospodara, ³ kada goli, bosonogi postanu predvodnici narodu ² i kada se pastiri ovaca i koza budu nadmetali u gradnji visokih palaca! Pet stvari zna samo Allah! - zatim je, alejhis-selatu ve selam, proucio:

Samo Allah zna kada ce Smak svijeta nastupiti, samo On spusta kisu i samo On zna sta je u matericama, a covjek ne zna sta ce sutra zaraditi i ne zna covjek u kojoj ce zemlji umrijeti; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obavijesten. Lukman, 34.

Taj covjek zatim ode, a Poslanik, alejhis-selam, rece: Dovedite mi tog covjeka!
Oni krenuse da ga dovedu, medjutim, ne vidjese nista!
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada im rece: To je bio Dzibril. Dosao je da pouci ljude njihovoj vjeri!

²Savrsenstvo u vjeri ili najvisi stupanj imana.

³ Tj. starjesinu. O njegovom znacenju postoji vise razmisljanja. Najveci broj autora smatra da je to obavjestenje o velikom broju konkubina/robinja i njihove djece, pa ako neka od njih rodi dijete u kuci gospodara, ono postaje njenim starjesinom.

² Tj. zemaljski kraljevi, kako stoji u Muslimanovoj predaji.

Ovaj hadis se nalazi u Muslimovoj zbirci hadisa. Strana 37-38, hadis pod brojem 2. Poglavljenje o imanu.


Posted by knjige-islam at 10:18 AM CET | Post Comment | Permalink

Newer | Latest | Older